LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi rất muốn nghe từ bạn

Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu về những dịch vụ vay vốn tại Finaxar

Muốn hiểu thêm về những giải pháp vay vốn cho doanh nghiệp của bạn?

Visit us
公司地址
Visit us
Việt Nam:
Nhà số 7, 222 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
 
 
 
 
 
Singapore :

36 Đường Carpenter, #02-01, Singapore 059915.

Hồng Kông :

SUITE 4, 14/F Tòa nhà CMA  64 Đường CONNAUGHT, CENTRAL HK

Ấn Độ :

91 Springboard tại Sky Loft, Creaticity Mall, đối diện Golf Course, Đường Off Airport, Shastrinagar, Yerawada, Pune, Maharashtra-411006, Ấn Độ