TUYỂN DỤNG

Chúng tôi đang tuyển dụng

Chúng tôi luôn chào đón những cá nhân xuất sắc đến làm việc với chúng tôi.

Đam mê giải quyết những vấn đề lớn cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ?

Ở Finaxar, sứ mệnh của chúng tôi là sử dụng hiểu biết chuyên ngành để cung cấp trải nghiệm khách hàng trung thực bằng cách cung cấp tất cả các tùy chọn tài trợ có thể. Finaxar luôn tìm kiếm những cá nhân xuất sắc để cùng đội ngũ chúng tôi giải quyết những vấn đề vay vốn của những doanh nghiệp nhỏ. Finaxar luôn đầu tư vào nhân viên để giúp họ phát triển. Hãy tham gia với chúng tôi để được làm việc trong một mội trường năng động, với những lợi ích tuyệt vời. Finaxar sẽ trở thành nơi bạn định hình tài năng và ý tưởng của mình, đồng thời giúp chúng tôi tạo ra sự khác biệt cho những doanh nghiệp nhỏ. Được xây dựng bởi những chuyên gia tài chính và những người hiểu biết công nghệ, với sứ mệnh trở thành đối tác tài chính cho những doanh nghiệp trên chặng đường phát triển

Nếu như bạn không tìm được vị trí phù hợp trong những vị trí cần tuyển trên, hãy gửi CV của bạn tới

join@finaxar.com

Current openings

當前職位空缺

Những vị trí đang tuyển

Chúng tôi luôn chào đón những cá nhân xuất sắc đến với chúng tôi. Nếu như bạn không tìm được vị trí phù hợp trong những vị trí cần tuyển trên, hãy gửi CV của bạn tới

join@finaxar.com