Phát triển doanh nghiệp của bạn với các quỹ kinh doanh linh hoạt

Nhận khoản vay vốn lưu động trong vòng 24 giờ*

Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Daftar Sekarang Nhận vốn trong vòng 24 giờ* sau khi phê duyệt
Thắc mắc? + 84-869-421-323

Giá Cả Hợp Lí, Không Chi Phí Ẩn

Chúng tôi sử dụng công nghệ để đơn giản và linh hoạt hóa việc vay vốn của những doanh nghiệp nhỏ. Nó hoạt động như thế nào?

sign up
Đăng kí

Đăng kí dễ dàng. Sau khi đăng kí, kết nối với ứng dụng của Finaxar bằng thông tin đăng nhập phần mềm kế toán hoặc phần mềm giao dịch của bạn

assesssment
Đánh giá nhanh

Thông tin tín dụng của bạn sẽ được các chuyên gia tín dụng của chúng tôi đánh giá trong vòng 72 giờ để đảm bảo rằng hạn mức tín dụng của bạn được thiết lập nhanh chóng.

Get Funds
Nhận tiền vay với một cái click chuột

Chỉ cần đăng nhập và yêu cầu khoản vay. Rút tiền từ hạn mức tín dụng của bạn bất cứ khi nào bạn cần và chỉ trả cho số tiền bạn sử dụng.

Kết nối dễ dàng bằng tài khoản phần mềm kế toán hoặc phần mềm giao dịch của bạn

Việc vay vốn chưa bao giờ dễ dàng đến vậy!

Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Daftar Sekarang

Card image cap

Biến hóa đơn chưa thanh toán của bạn thành vốn lưu động

Đề xuất cho các công ty B2B có khách hàng thường mất 30-90 ngày để thanh toán

credit limit

Giới hạn tín dụng linh hoạt lên đến 500 triệu đồng

Nhận tiền vay dễ dàng cho tất cả những hóa đơn của doanh nghiệp bạn chỉ với một vài bước đơn giản

Chỉ cần trả những khoản vay bạn sử dụng. Rõ ràng, minh bạch.

Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Daftar Sekarang Read more Tìm hiểu thêm 閲讀更多 baca lebih lanjut

Card image cap

Một dòng tín dụng để đáp ứng nhu cầu tài chính kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp

Những doanh nghiệp bán hàng hoặc có hóa đơn chưa thanh toán < 30 ngày

Giới hạn tín dụng linh hoạt lên đến 500 triệu đồng

Không cần thế chấp

Kế hoạch hoàn trả thuận lơi. Chi cần trả những khoản vay bạn sử dụng. Rõ ràng, minh bạch.

Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Read more Tìm hiểu thêm 閲讀更多

Card image cap

Biến khoản thanh toán của bạn thành quỹ vốn lưu động

Đề xuất cho các công ty B2B, những người cần thanh toán cho khách hàng của họ trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhận tới 500.000.000 đ

Nhận tiền dễ dàng cho tất cả các hóa đơn của bạn với một vài cú nhấp chuột

Thời hạn hoàn trả 30-90 ngày

Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Daftar Sekarang Read more Tìm hiểu thêm 閲讀更多 baca lebih lanjut

 • Vay Bằng Khoản Phải Thu

  Biến hóa đơn chưa thanh toán của bạn thành vốn lưu động

  Biến hóa đơn chưa thanh toán của bạn thành vốn lưu động

  Đề xuất cho các công ty B2B có khách hàng thường mất 30-90 ngày để thanh toán

  credit limit

  Giới hạn tín dụng linh hoạt lên đến 500 triệu đồng

  Nhận tiền vay dễ dàng cho tất cả những hóa đơn của doanh nghiệp bạn chỉ với một vài bước đơn giản

  Chỉ cần trả những khoản vay bạn sử dụng. Rõ ràng, minh bạch.

  Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Daftar Sekarang Read more Tìm hiểu thêm 閲讀更多 baca lebih lanjut

 • Vay tín chấp cho doanh nghiệp trực tuyến

  Một dòng tín dụng để đáp ứng nhu cầu tài chính kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp

  Một dòng tín dụng để đáp ứng nhu cầu tài chính kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp

  Những doanh nghiệp bán hàng hoặc có hóa đơn chưa thanh toán < 30 ngày

  Giới hạn tín dụng linh hoạt lên đến 500 triệu đồng

  Không cần thế chấp

  Kế hoạch hoàn trả thuận lơi. Chi cần trả những khoản vay bạn sử dụng. Rõ ràng, minh bạch.

  Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Read more Tìm hiểu thêm 閲讀更多

 • Biến khoản thanh toán của bạn thành quỹ vốn lưu động

  Đề xuất cho các công ty B2B, những người cần thanh toán cho khách hàng của họ trong một khoảng thời gian nhất định.

  Nhận tới 500.000.000 đ

  Nhận tiền dễ dàng cho tất cả các hóa đơn của bạn với một vài cú nhấp chuột

  Thời hạn hoàn trả 30-90 ngày

  Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Daftar Sekarang Read more Tìm hiểu thêm 閲讀更多 baca lebih lanjut

Biến hóa đơn chưa thanh toán của bạn thành vốn lưu động

Đề xuất cho các công ty B2B có khách hàng thường mất 30-90 ngày để thanh toán

credit limit

Giới hạn tín dụng linh hoạt lên đến 500 triệu đồng

Nhận tiền vay dễ dàng cho tất cả những hóa đơn của doanh nghiệp bạn chỉ với một vài bước đơn giản

Chỉ cần trả những khoản vay bạn sử dụng. Rõ ràng, minh bạch.

Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Daftar Sekarang Read more Tìm hiểu thêm 閲讀更多 baca lebih lanjut

Một dòng tín dụng để đáp ứng nhu cầu tài chính kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp

Những doanh nghiệp bán hàng hoặc có hóa đơn chưa thanh toán < 30 ngày

Giới hạn tín dụng linh hoạt lên đến 500 triệu đồng

Không cần thế chấp

Kế hoạch hoàn trả thuận lơi. Chi cần trả những khoản vay bạn sử dụng. Rõ ràng, minh bạch.

Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Read more Tìm hiểu thêm 閲讀更多

Biến khoản thanh toán của bạn thành quỹ vốn lưu động

Đề xuất cho các công ty B2B, những người cần thanh toán cho khách hàng của họ trong một khoảng thời gian nhất định.

Nhận tới 500.000.000 đ

Nhận tiền dễ dàng cho tất cả các hóa đơn của bạn với một vài cú nhấp chuột

Thời hạn hoàn trả 30-90 ngày

Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Read more Tìm hiểu thêm 閲讀更多

Vay vốn doanh nghiệp đơn giản!

easy sign up
Dễ dàng

Đăng kí dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị điện tử

assesssment
An toàn

Bảo mật cấp ngân hàng, dữ liệu được mã hóa

Get Funds
Linh hoạt

Thích ứng với nhu cầu vay vốn doanh nghiệp của bạn

Get Funds
Kỹ thuật số hóa

Nhận vốn doanh nghiệp với quy trình trực tuyến không cần giấy tờ

Get Funds
Nhanh gọn

Đăng kí trong 5 phút và nhận vốn nhanh nhất trong 24 giờ*

Get Funds
Minh bạch

Không phí đăng kí

Phát triển doanh nghiệp của bạn cùng với chúng tôi

Apply Now ĐĂNG KÍ NGAY 立即申請 Daftar Sekarang